Кога да поръчам изработка на надгробен паметник баща ми почина искам да направя оформяне на гроб ?Кога да поръчам надгробен паметник баща ми почина искам да направя оформяне на гроб ?

Накратко баща ми почина преди 40дни искам да се допитам какво следва да се направи?
Кога трябва и мога да дам поръчка за изработка на надгробен паметник и да се огради целия гроб ?

Независимо от това кой сезон е била смъртта на покойния ви баща можете да разгледате надгробни паметници галерия и да се насочите към това каква форма да има надгробния паметник , с какъв размер ще трябва да се изработи надгробния паметник и какъв надпис искате да има .


Надгробни паметници модели можете да видите направени паметници за да преценим надписа който искате да се изпише дали ще може да се побере върху този модел надгробен паметник .

След което имаме страница с надгробни паметници снимки обикновено са от порцелан направени там да изберете формата, размер и цветността дали да бъде черно бяла или цветна порцелановата снимката с лика на вашия баща.

След като сте взели решение за надгробни паметници форма, размер, модел , снимка и надпис можете да вземете решение кога да бъде направен монтажа на надгробни паметници от мрамор .

Има едно изчакване от една година с цел да мине зимата да се налее добре почвата с вода и да натежи за да слегне възможно най-добре след като е било копано там с цел да бъде погребан покойния ви баща.

Когато се прави цялостно оформяне на гроб при този вариант на монтаж на надгробни паметници има следните неща извършва се оформяне на гроб с рамка и основи от бетон / така наречените пътеки/ около самото гробно място.

При което когато се отлее бетона и се монтира рамка и върху нея се постави паметника с постамента всички тези неща натежават и може от тежестта да потъне някоя от страните или цялото нещо да подаде в следствие от недобре слегналата се пръст и да пропадне надолу цялото оформено надгробно място.

Това е важно да прецени всеки който ще трябва да извърши оформяне на гроб не само вие .

Можем разбира се да извършим монтаж на рамка за гроб цена , Основи /Пътеки / за гроб цена , Надгробни паметници цена , Монтаж на всички елементи с цел оформяне на гроб можете да видите в нашата страница за цялостно оформяне на надгробни места София, гробищни паркове Малашевци, Централен гробищен парк , Бакърена фабрика и през по студените дни но да няма замръзване.

Както всички добре знаем най-подходящо за монтаж време на надгробни паметници и оформяне на гроб с рамка и пътеки от бетон е лятото когато е топло .